Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky (dále jen Podmínky)

1. Rezervace ubytování v Pensionu U Pštrosa

Rezervace ubytování v Pensionu U Pštrosa a potvrzení této rezervace ze strany Pensionu je možné pouze písemně, tedy zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo e-mailové potvrzení přímo z rezervačního systému Pensionu U Pštrosa.

2. Zrušení rezervace ubytování v Pensionu U Pštrosa

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl Pensionu U Pštrosa pro rezervaci využít. Při rezervaci ubytování na přímo prostřednictvím rezervačního systému se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný Pensionu U Pštrosa. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemné zrušení v Pensionu U Pštrosa nepovažuje za řádné zrušení rezervace.

3. Změna rezervace v Pensionu U Pštrosa

Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

4. Stornopoplatky

Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek má Pension U Pštrosa nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: Zrušení rezervace 10 a více dní před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA, zrušení rezervace 10 dní (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování: 100% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci. Skupinové rezervace, tedy rezervace na vícero pokojů, se řídí individuálními podmínkami stanovenými při potvrzování takovéto rezervace ze strany Pensionu U Pštrosa.

5. Exponované termíny

Pension U Pštrosa může stanovit zvláštní režim storno poplatků v tzv. top termínech, tj. nejatraktivnějších ubytovacích termínech (např. Silvestr, státní svátky apod.). V těchto zvláštních případech může Pension U Pštrosa vyžadovat nevratnou zálohu pro potvrzení požadované rezervace. Takováto záloha je nevratná, tedy neplatí ustanovení o rezervaci při včasném stornu dle bodu č. 4 těchto Podmínek. Na to, že požadovaná rezervace je v tzv. top termínu, bude host včas upozorněn již při požadavku na rezervaci stejně jako na to, že na tuto rezervaci se nevztahují standardní ustanovení těchto Podmínek o stornu.

6. Nedojezd klienta

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.

7. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)

Nástup na ubytování (check-in) je možný od 15 hodin zpravidla do 21 hodin. Při pozdějším příjezdu než 19 hod. je host povinen upozornit na tuto skutečnost Pensionu U Pštrosa e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. V případě, že host neohlásí čas pozdního příjezdu, nemůže Pension U Pštrosa garantovat jejich dostupnost. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je apartmán či Pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s Pensionem U Pštrosa. Host je povinen vyklidit Apartmán či Pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 10 hod. Pozdější vyklizení Apartmánu či Pokoje je možné pouze po předchozí dohodě s Pensionem a není garantován. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou, či dohodou s Pensionem U Pštrosa.